نکات مهم در sql sever(دیگر نگران Fragmentation نباشید!!!)

نکات مهم در sql sever(دیگر نگران Fragmentation نباشید!!!)

نکات مهم در sql sever(دیگر نگران Fragmentation نباشید!!!)

در این مقاله در 2 صفحه ورد به بررسی Fragmentation در sql server و روشهای حل این مشکل میپردازد.

 

خوب خیلی ها حتما اصطلاح Fragmentation را شنیده اید و نگران این مساله هستید که شاید Index های شما هم دچار این مساله شده باشند!

 


خرید آنلاین